Posts Tagged ‘Καλομοίρα’

Μετά την Καλομοίρα, την Ντόρα και τον Σπέκχαρντ σειρά του Γκαργκάνα!

30 Μαΐου, 2008

Αφού ευλόγησε την Καλομοίρα, αφού είπε μαντινάδες στην Ντόρα («Υγεία, πλούσιο φωτισμό, χαρά κι ουράνια δώρα, να δίδη ο καλός Θεός, στην υπουργό τη Ντόρα»), αφού διαπίστωσε ότι υπηρετεί τα ίδια ιδανικά με τις ΗΠΑ του Μπους (βλέπε την αντίστοιχη δημοσίευση στις Θεαμαπάτες), τώρα εκδήλωσε και τη λατρεία του για τον απερχόμενο Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Γκαργκάνα (ναι, αυτόν που κάθε φορά με την ετήσια έκθεσή του δυσφορούσε για το …3% που έπαιρναν αύξηση οι εργαζόμενοι θεωρώντας το ακραία υψηλό ποσοστό 👿 )!!
Μιλάμε για το Φάρο της Ορθοδοξίας, τον τιμημένο συνεχιστή της εκκλησιαστικής παράδοσης, τον διανοούμενο, τον «Πράσινο» Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Αυτόν που λάτρεψαν η «Ελευθεροτυπία», ο Αλαβάνος, τα κυριλέ περιοδικά της Ορθόδοξης διανόησης και όλοι μαζί δεν έχαναν στιγμή να μας τονίζουν την άβυσσο που χώριζε τον πεφωτισμένο αυτό ιεράρχη από τον αισχρώς πολιτικολογούντα «κανίβαλο», Χριστόδουλο!
Σας παραθέτω χωρίς άλλα σχόλια τον λιβανωτό του «Φάρου της Ορθοδοξίας» προς τιμήν του κ. Γκαργκάνα (έναντι κάμποσων αργυρίων χορηγίας στο Πατριαρχείο, υποθέτω), τον οποίο και ανακήρυξε «Άρχοντα, Μεγάλο Ρήτορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας», παρακαλώ. Αποτελεί υπόδειγμα ορθόδοξης θεολογίας για τους εθελοτυφλούντες ή παραμυθιασμένους πιστούς του… 😈

«Εχομεν ιδίαν αντίληψιν για τις αρετές που διαθέτετε ως πρόσωπο, όσο και ως δημόσιος ανήρ πανευρωπαϊκής εμβέλειας, ο οποίος επί μακρών ετών εισέφερε πλείστα εις την πρόοδον και οικονομικήν ανάπτυξιν της Ελλάδος από της θέσεως του υψηλόβαθμου στελέχους κατ’ αρχήν και υποδιοικητού μετά ταύτα και, τέλος, διοικητού από εξαετίας και μέχρι σήμερον της Τραπέζης της Ελλάδος.

Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η ηλικία της Τραπέζης της Ελλάδος ανέρχεται εις οκτώ μόλις δεκαετίας, η δε παρ’ αυτή ευδόκιμος και καλλίκαρπος υπηρεσία υμών αριθμεί τριάκοντα και τρία συναπτά έτη, δεν είναι υπερβολή να είπωμεν ότι εσφραγίσατε διά της σοφής παρουσίας και ακαμάτου, όσον και γονίμου και επιτυχούς εργασίας σας, την ιστορίαν του εθνικού κεντρικού οικονομικού Ιδρύματος της Ελλάδος. Εισεφέρατε επίσης Εντιμολογιότατε, πλείστα και εις την Νομισματικήν Επιτροπήν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εις την Ευρωπαϊκήν Κεντρικήν Τράπεζα, ως και εις το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον και άλλους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, όπου ετιμήσατε τον ελληνικόν όνομα.

Εξερχόμενος μετ’ ολίγον εν τιμή της εν τη Τραπέζη Ελλάδος ενεργού υπηρεσίας, δύνασθε να σεμνύνεσθε ότι επράξατε ευόρκως τον καθήκον σας και επολλαπλασιάσατε, ως πιστός οικονόμος, το δοθέν εις υμάς υπό της ελληνικής πολιτείας πολυεύθυνον τάλαντον»

ΜΠΟΥΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!! (Δεν άντεξα, το ‘κανα το σχόλιο)